paula biemans
Paula Biemans examines the landscape from the far north east of Groningen (NL). She wishes to seek for enchantment in an disenchanted world, in ideas, images and words. Her work is described: often poetic and sometimes disturbing. In her latest works she gets more and more personal in her subject: she reflects on her childhood and the relationships with her environment. Her media are video, sound, text, performance, installation, drawings.
She works with all materials to be used in which the concept dictates: paper, iron, textile, Ems sludge, local soil and many others.

From her artistry she teaches children: Ateliers Bierum art education.
And is involved in AIR Bierumer School.
contact
bio&CVVers van het land
gedichten
kunsteducatie
de Venus serie
the Venus series
In Transit
mijn gebreide pak
my knitted suit
de betoverde kamer
the enchanted room
de betoverde kamer van Holle
the enchanted room of Holle
brieven aan de Eems
letters to river Ems 01
brieven aan de Eems
letters to river Ems 02
MORE NEWS
AllenZulf
october 2024 - march 2026
murals, crafts and art in Luingaborg Bierum: a participation process of getting to know each other and sharing knowledge and skills between Ukrainian refugees and Bierum residents


LONG-TERM LEARNING ARTCOMMUNITY
september 2023 - july 2025
with AIR Bierumer School
and rural primary school/childcenter


art craft love
Paula Biemans and Klaas Kloosterhuis
NEW PROJECT!
Monnikenwerk
Kerk Losdorp 17 juli - 21 augustus 2024

Gedurende 6 woensdagen onderzoek ik het lichamelijke van het kerkgebouw. Heeft de kerk een buik, een borst, botten, gal en bloed? Hoe verhoudt mijn lichaam zich tot het kerkgebouw? Tijdens de voorbereidingen voor dit project ben ik ziek geworden; een bewustwording van mijn eigen lichamelijkheid, en ben ik gaan lezen over de humorenleer.
Schijt aan de Grens/Venrays Museum
6 juli - 25 augustus 2024

Herinneringen aan mijn puberteit: school, uitgaan, seks, eenzaamheid, vrienden, ruzies, verliefdheden.
Wandelend door Venray waar ik van mijn 14e tot mijn 20e woonde heb ik tekeningen en notities gemaakt en verwerkt met lokale grond. Laag over laag, soms herkenbaar, soms onleesbaar verstopt om verder te kiemen.Venus
halfkind
Atelierroute
Van Eems tot Westeremden
august 31 / september 1, 7, 8
Bierumer School
Memories of my adolescence: school, going out, sex, loneliness, friends, fights, crushes and breakups.
Walking through Venray where I lived from the age of 14 to the age of 20, I made drawings and notes and covered them in local soil. Layer upon layer, sometimes recognisable, sometimes unreadably hidden to sprout and grow further.
During 6 Wednesdays I investigate the physical aspects of the church building. Does the church have a belly, a chest, bones, bile and blood? How does my body relate to the church building? During the preparations for this project I became ill; an awareness of my own physicality, and I am reading about the theory of humors.
Limburg Biƫnnale/Marres Maastricht
29 juni - 25 augustus 2024

Met Klaas Kloosterhuis werk ik samen sinds zomer 2023. In het project Gebroken spel verzamelen we herinneringen aan de eerste keer dat je als kind uit je fantasiespel gehaald wordt. Het object uit de herinnering is nagemaakt in ijzer: een gestold souvenir. De bijbehorende verhalen zijn te beluisteren.
I have been working with Klaas Kloosterhuis since summer 2023. In the Broken Game project we collect memories of the first time you are taken out of your fantasy play as a child. The object from the memory has been recreated in iron: a solidified souvenir. The accompanying stories can be listened to.
Kunst aan de Vaart Assen
14, 15 september 2024
Terugkeer van de maan (Return of the moon) an installation in the hose tower (slangentoren), former fire station